JC

Het is een bizarre week. Het begin van de lente wordtprettig mijmeren Johan Cruijff
dit jaar overschaduwd door verdriet en rouw.
Eerst het tragische nieuws uit Brussel,
nu dan het bericht dat Johan Cruijff ons allen,
ondanks zijn ziekte, toch zo plotseling is ontvallen.

Johan Cruijff: de held van onze voetbalnatie en zonder
twijfel ‘onze’ beste voetballer ooit. En misschien zelfs
wel van de wereld.
Johan Cruijff: een naam waar je in ieder land ter wereld
duidelijk mee kon maken waar je vandaan kwam.
Uit Nederland: het land van het totaalvoetbal,
het land van El Salvador: JC. Lees verder